ต้นโสกสปัน

 


สีเขียว - ขาว

 


ยิ้มแย้ม แจ่มใส ไหว้สวย

 

ชื่อสถานศึกษา        โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม  สำนักงานเขตสายไหม
โทรศัพท์ โทรสาร     0-2523-6845 
เว็บไซด์                    http:\\www.wkrc.ac.th
อยู่ในเครือข่ายที่     27  
กลุ่มเขตที่                2   กลุ่ม  พระนครเหนือ
ชั้นที่เปิดสอน          ตั้งแต่ระดับ   อนุบาล 1  ถึงระดับ   มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่                         เลขที่1 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน 54/1 แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220
เนื้อที่ประมาณ        7    ไร่   1  งาน  33   ตารางวา